thuiszorg op maat met persoonlijke aandacht zodat u thuis kunt blijven wonen

Zorgindicatie en Pgb

Voor zorg op maat is een zorgindicatie in een Pgb, het zogenaamde Persoonsgebonden budget, een mooie oplossing. 

Dat is mogelijk in 3 verschillende zorgwetten: 

  • Wet maatschappelijke ondersteuning via uw gemeente
  • Zorgverzekeringswet via uw eigen zorgverzekering 
  • Wet langdurige zorg

Op uw verzoek sturen wij u uitgebreide informatie toe over de toegang tot deze zorgwetten, hoe u een passende zorgindicatie in persoonsgebonden budget verkrijgt en wat uw eigen bijdrage zal zijn. Dan sturen wij u ook de tarieven van de zorgverlening.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u adviseren welke zorgwet op uw situatie het best van toepassing is.

Indien u niet wilt of kunt wachten op een zorgindicatie is vergoeding uit eigen middelen vanzelfsprekend mogelijk.

Wij vinden het belangrijk dat thuiszorg op maat voor iedereen toegankelijk is en zijn groot voorstander van de Pgb regeling. Met Pgb behoudt u uw eigen regie! Wij adviseren u daarom graag over de mogelijkheden en helpen u bij het aanvragen én organiseren van uw zorg. 

Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

E-book aanvragen

Vraag via onderstaand formulier ons e-book over persoonsgebonden budget en thuiszorg op maat aan.

U ontvangt het e-book per mail.