thuiszorg op maat met persoonlijke aandacht zodat u thuis kunt blijven wonen

Ouder echtpaar
Thuiszorg
Persoonlijk contact

Missie & Visie

U Staat Centraal is niet alleen onze naam, maar ook onze missie. Elke dag weer. Wij en uw freelance zorgverleners staan voor zekerheid van aandacht en zorg en zetten u daarbij centraal!

Goed en Veilig thuis, onze visie

Chronische ziekte, dementie en ouderdom betekenen voor veel mensen in kwestie te vaak nog het einde van zelfstandigheid. Bij U Staat Centraal proberen wij uw zelfstandigheid te stimuleren, door het organiseren van de juiste ondersteuning door de juiste persoon. Met aandacht en zorg op úw maat. In uw eigen huis. Op het tijdstip dat ú past.

Kwaliteit van leven is het doel

Ieder mens heeft de wens, maar ook de verantwoordelijkheid om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te sturen. In uw eigen omgeving en op de manier die u zelf kiest. De aanwezigheid van familie en naasten speelt in dit traject een belangrijke rol. Zeker als er sprake is van beperking door ziekte of ouderdom.

Eigen kracht

U Staat Centraal gelooft in de eigen kracht van mensen en in de kracht van het systeem rondom mensen met de beperkingen. En zal in de eerste plaats in adviezen uw sociale redzaamheid trachten te stimuleren. En in de tweede plaats door samen met u en uw familie en naasten, ook wel mantelzorgers genoemd én met uw freelance zorgverleners, uw leven zo in te richten dat met minimale inzet van middelen u veilig en zelfstandig kunt thuis wonen.

Mantel van zorg

De maatschappij doet een appel op mantelzorgers. Wij houden ook rekening met de behoeften van uw mantelzorger en weten uit ervaring dat zorg op maat niet alleen heilzaam is voor degene die zorg nodig heeft, maar zeker ook voor de mantelzorger.

E-book aanvragen

Vraag via onderstaand formulier ons e-book over persoonsgebonden budget en thuiszorg op maat aan.

U ontvangt het e-book per mail.